Język polski

KONSPEKT DLA KLASY VIII

OPRACOWAŁA : mgr Magdalena Wasiluk

Lekcja 1 – 7 września

Nazwa bloku programowego : Język polski

Temat: Mądrość zawarta w aforyzmach St. J. Leca i  fraszkach Jana Sztaudyngera.

 

Cele główne :

  • Zapoznanie uczniów z postaciami Leca i Sztaudyngera;
  • Wprowadzenie pojęć: aforyzm, fraszka;
  • Formułowanie wypowiedzi interpretacyjnej.

 

Cele szczegółowe : Uczeń potrafi :

  • Uczeń wie, kim są St. J. Lec i J. Sztaudynger;
  • Zna pojęcia : aforyzm, fraszka;
  • Umie wysłuchać tekstu ze zrozumieniem i odnaleźć sens utworu;
  • Formułuje własną interpretację.