Nauczanie zintegrowane

KONSPEKT DLA KLASY II i III

OPRACOWAŁA: mgr Jolanta Kowalczyk

Lekcja 19 – 8 czerwca

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Kto Ty jesteś? Polak mały.

Cele główne:

  • Poszerzanie wiedz na temat Polski i symboli narodowych;
  • Rozwijanie pamięci długotrwałej poprzez naukę wiersza na pamięć;
  • Umiejętność zbudowania wypowiedzi ustnej;
  • Utrwalanie alfabetu.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

  • Uważnie słuchać czytanego wiersza;
  • Narysować flagę Polski;
  • Wskazać Polskę na mapie Europy;
  • Przeczytać i zapisać polski alfabet;
  • Odnaleźć wskazaną literę wśród innych liter;
  • Skupić się na omawianym materiale.