Nauczanie zintegrowane

KONSPEKT DLA KLASY I

OPRACOWAŁA : Ewelina Langsjøen

Lekcja 1 – 7 września

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane.

Temat 1 i 2: Poznajemy się. 

Cele ogólne:

 • wzajemne poznanie się uczestników;
 • utrwalenie imion uczestników;
 • zintegrowanie grupy;
 • ustalenie zasad współpracy;
 • przezwyciężenie barier komunikacyjnych.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • potrafi w kilku zdaniach opowiedzieć o sobie – jak ma na imię, gdzie mieszka, czym się interesuje;
 • zaspokoił ciekawość na temat kolegów i koleżanek z klasy;
 • poprawił koncentrację;
 • zna zasady współpracy w klasie.

 

Temat 3 i 4: Budujemy zaufanie do szkolnyh kolegów i koleżanek poprzez zabawę.Wprowadzenie pojęcia kierunków prawy i lewy.

Cele ogólne:

 • rozwijanie i kształtowanie sprawności manualnej oraz ruchowej;
 • rozumienie i stosowanie w praktyce określeń kierunku;
 • doskonalenie orientacji w przestrzeni;
 • ćwiczenie koncentracji uwagi;
 • uczenie się zaufania do drugiej osoby.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • doskonali orientację w zakresie kierunków;
 • potrafi nazwać kierunki/ strony;
 • umie liczyć do 10;
 • ćwiczy współpracę z drugą osobą/ uczy się zaufania do drugiej osoby.