Język polski

KONSPEKT DLA KLASY IV

OPRACOWAŁA : mgr Magdalena Wasiluk

 Lekcja 2 – 21 września

 Nazwa bloku programowego : Język polski

Temat 1,2 i 3 : Co wiemy o głoskach, literach i sylabach ?

Cele główne :

 • Różnice między językiem mówionym i pisanym;
 • Pojęcia : litery, głoski, sylaby;
 • Alfabet i układ alfabetyczny haseł.

Cele szczegółowe : Uczeń potrafi :

 • Wie, co to jest alfabet;
 • Zna kolejność liter w alfabecie i umie uporządkować wyrazy w kolejności alfabetycznej;
 • Dostrzega, że wyrazy dzielą się na mniejsze cząstki;
 • Podaje definicję głoski;
 • Widzi różnicę między głoską a literą;
 • Podaje przykłady wyrazów o różnej liczbie głosek i liter;
 • Dostrzega różnicę pomiędzy pisownią a wymową;
 • Wie co to jest sylaba;
 • Umie podzielić wyraz na sylaby.

Temat 4 : Spektakl opowieści pt.: “Biały wilk. I inne baśnie Pomorza i Kaszub”.

Cele główne :

 • Udział w spektaklu.

Cele szczegółowe : Uczeń potrafi :

 • Bierze aktywny udział w życiu kulturalnym;
 • Nabywa otwartości w kontaktach z innymi;
 • Zna zasady kulturalnego zachowania podczas występu artystycznego.