Nauczanie zintegrowane

KONSPEKT DLA KLASY “O”

OPRACOWAŁA : Grażyna Chojecka

Lekcja 2 – 21 września

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane

Temat: W krainie Jesieni. Mądre słowa na trudne chwile.

Cele ogólne:

 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat obrazków;
 • Usprawnienie narządów artykulacji;
 • Utrwalenie wiadomości o Jesieni;
 • Wdrażanie do uważnego słuchania czytanego tekstu;
 • Wdrażania do używania zwrotów grzecznościowych;
 • Wdrażanie do wyszukiwania rymów do podanych wyrazów.

Cele szczegółowe: Uczeń :

 • Wypowiada się poprawnie pod względem gramatycznym i artykulacyjnym;
 • Wymienia cechy jesiennej pogody;
 • Rozpoznaje dary jesieni za pomocą dotyku;
 • Wykonuje ćwiczenie ortofoniczne;
 • Wyszukuje rymy do wyrazów;
 • Śpiewa piosenkę, wystukuje rytm do piosenki na instrumentach perkusyjnych;
 • Dokonuje analizy sylabowej wyrazów, określa głoskę w nagłosie i wygłosie;
 • Używa zwrotów grzecznościowych tj. Proszę, przepraszam, dziękuję.