Nauczanie zintegrowane

KONSPEKT DLA KLASY II

OPRACOWAŁA : mgr Marta Walczak

Lekcja 2 – 21 września

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane.

Temat 1 i 2: Ja, moja szkoła i moja klasa. 

Cele ogólne:

 • Wzajemne poznanie się uczestników;
 • Utrwalenie imion uczestników;
 • Zintegrowanie grupy;
 • Ustalenie zasad współpracy;
 • Utrwalenie zasad swobodnej wypowiedzi,
 • Przezwyciężenie barier komunikacyjnych.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Potrafi w kilku zdaniach opowiedzieć o sobie – jak ma na imię, gdzie mieszka, czym się interesuje;
 • Zaspokoił ciekawość na temat kolegów i koleżanek z klasy;
 • Poprawił koncentrację;
 • Potrafi opowiedzieć o swojej wymarzonej szkole i klasie,
 • Zna zasady współpracy w klasie.

 

Temat 3: Moje wakacje były… – utrwalenie czym jest sylaba.

Cele ogólne:

 • Rozwijanie i kształtowanie sprawności manualnej oraz ruchowej;
 • Doskonalenie nazewnictwa i doboru kolorów;
 • Doskonalenie prezentacji swoich umiejętności;
 • Ćwiczenie czytania sylab;
 • Uczenie się opisu ilustracji.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Doskonali zapis prostych sylab;
 • Potrafi opisać ilustrację;
 • Umie zaprezentować swoje umiejętności;
 • Potrafi nazwać i dobrać kolory w odpowiedni sposób.