Nauczanie zintegrowane

KONSPEKT DLA KLASY III

OPRACOWAŁA : mgr Ewa Mazurek

Lekcja 2 – 21 września

 Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.

Temat: Moja podróż od a do z. Utrwalamy alfabet.

Cele główne:

  • Utrwalanie polskiego alfabetu;
  • Doskonalenie sprawności językowej.

Cele szczegółowe: Uczeń:

  • Przeczytać i odwzorować polski alfabet;
  • Uporządkować wyrazy w kolejności alfabetycznej;
  • Rozróżnić samogłoski od spółgłosek;
  • Uważnie słuchać czytanego tekstu;
  • Odpowiadać na pytania związane z tekstem.