Biologia

KONSPEKT DLA KLASY VI

OPRACOWAŁA: mgr Joanna Guzda

Lekcja 1 – 21 września

Nazwa bloku programowego : Biologia

Temat: Nasza Planeta Ziemia jako cząstka Wszechświata

Cele ogólne:

  • Zapoznanie z pojęciem Planeta, Ziemia, Układ Słoneczny;
  • Prezentacja postaci Mikołaja Kopernika.

Cele szczegółowe: Uczeń:

  • Wie jakie miejsce Ziemia zajmuje we Wszechświecie;
  • Zna i potrafi opisać terminy : wszechświat, układ słoneczny etc.;
  • Wymienia planety w układzie słonecznym.