Grupa przedszkolna

KONSPEKT DLA GRUPY PRZEDSZKOLNEJ

OPRACOWAŁ : mgr Maciej Chojecki

Lekcja 1 – 21 września

Nazwa bloku programowego: Edukacja przedszkolna

Temat: Poznajemy części ciała

Dziecko potrafi:

 • Rozwijać umięjetność współpracy ,autoprezentacji , zdolność nawiązywania kontaktów z rówieśnikami;
 • Stosować zwroty grzecznościowe;
 • Narysować swój wizerunek;
 • Wyszczególnić części ciała;
 • Zaśpiewać piosenkę “Jestem sobie przedszkolaczek”;
 • Właściwie trzymać kredkę i pędzel;
 • Uważnie wysłuchać wiersza;
 • Rozpoznać kolory.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie piosenka pt.” Witaj jak się masz”;
 • Autoprezentacja/ nauka otwartego komunikowania o sobie i swojej rodzinie;
 • Zabawa integracyjno-ruchowa “Ludzie do ludzi”;
 • Zabawa plastyczna “Mój wizerunek”;
 • Nauka piosenki pt.”Jestem sobie przedszkolaczek”;
 • Zabawy na świeżym powietrzu;
 • Zagadki dotykowe;
 • Wysłuchanie wiersza M. Konopnickiej – “Jesień”
 • Rozmowa na temat kolorów jesieni.