Nauczanie zintegrowane

KONSPEKT DLA KLASY III

OPRACOWAŁA: mgr Jolanta Kowalczyk

Lekcja 2 – 21 wrzesień

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Piękna nasza Polska cała.

Cele główne:

 • Przypomnienie wiadomości o symbolach narodowych;
 • Poszerzanie wiedzy na temat miejsc historycznych w Polsce;
 • Zdobycie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych;
 • Rozwijanie umiejętności pracy w grupie;
 • Kształtowanie umiejętności budowania dłuższej wypowiedzi ustnej;
 • Piszemy zaproszenie.

 

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Uważnie słuchać czytanego testu;
 • Odróżnić głoskę od litery;
 • Wymienić zjawiska atmosferyczne;
 • Pracować w grupie;
 • Samodzielnie wykonać doświadczenie.