Przyroda

KONSPEKT DLA KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr Joanna Guzda

Lekcja 1 – 21 września

Nazwa bloku programowego : Przyroda

Temat: Przyroda i jej składniki

Cele ogólne:

  • Zapoznanie z pojęciem przyroda;
  • Nabycie umiejętności rozróżniania składników przyrody ożywionej i nieożywionej.

Cele szczegółowe: Uczeń:

  • Zna i rozumie termin „przyroda”;
  • Wie czemu służy obserwacja przyrody;
  • Rozumie istotę eksperymentów i doświadczeń;
  • Wymienia składniki przyrody;
  • Wie gdzie można szukać informacji o przyrodzie.