Język polski

KONSPEKT DLA KLASY VII

OPRACOWAŁ: Łukasz Bernady

Lekcja 2  – 21 września

Nazwa bloku programowego: Język polski

Temat: Co połączyło różę i Małego Księcia?

 

Cele główne:

  •  Percepcja i analiza tekstu literackiego;
  •  Kształtowanie kompetencji językowej.

 

Cele szczegółowe: Uczeń:

  • Głośno czyta fragmenty lektury (podręcznik);
  • Wyszukuje fragmentów tekstu na określony temat;
  • Podaje przykłady wyrazów o zabarwieniu pieszczotliwym (rzeczowniki);
  • Tworzy rzeczowniki od czasowników;
  • Układa równoważniki zdania;
  • Relacjonuje historię miłości małego księcia do róży;
  • Omawia postępowanie bohatera, wyjaśnia jego decyzję.