KONSPEKT DLA KLASY I
OPRACOWAŁA : Ewelina Langsjoden

Lekcja 2 – 21 września

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane
Temat 1 i 2: Moja szkoła.
Cele główne:
 • Poznanie szkoły jako placówki oświatowej;
 • Zapoznanie się z rutynami zajęć;
 • Integrowanie się uczniów w zespole klasowym;
 • Zdobywanie umiejętności swobodnego mówienia o własnych uczuciach i emocjach.
Cele szczegółowe: Uczeń:
 • Zna swoją szkołę i zastosowanie znajdujących się z niej pomieszczeń;
 • Wie w jakich warunkach i na jakich zasadach będzie pracować w szkole;
 • Umie rozmawiać o swoich uczuciach i emocjach;
 • Umie współpracować w grupie.
Temat 3 i 4: Opowieści baśniowe.
Cele główne:
 • Poznanie gatunku literackiego jakim jest baśń;
 • Ćwiczenie formy ustnej wypowiedzi – swobodnej.
Cele szczegółowe: Uczeń:
 • Zna cechy baśni;
 • Konfrontuje sytuację bohaterów z własnymi doświadczeniami;
 • Wyraża swój stosunek do postaci;
 • Określa morał, czyli przesłanie utworu.