Edukacja przedszkolna

Konspekt dla grupy przedszkolnej

Opracował: mgr Maciej Chojecki

Lekcja 2 – 5 października

Nazwa bloku programowego: Edukacja przedszkolna

Temat: Kolory jesieni

Dziecko potrafi:

 • Rozwijać umiejętność współpracy w grupie;
 • Rozwijać zdolność pracy w procesie tworzenia wspólnego projektu plastycznego;
 • Stosować zwroty grzecznościowe;
 • Namalować jesienny krajobraz;
 • Wyszczególnić podstawowe kolory jesieni;
 • Zaśpiewać piosenkę „ W przedszkolu ”;
 • Właściwie trzymać pędzel;
 • Uważnie wysłuchać wiersz;
 • Rozpoznawać kolory.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie piosenką pt. „Witaj jak się masz”;
 • Autoprezentacja – nauka otwartego komunikowania, utrwalenie imion kolegów i koleżanek;
 • Utrwalenie piosenki „Jestem sobie przedszkolaczek”;
 • Zabawa integracyjno ruchowa pt.„ Kolory”;
 • Zabawa plastyczna „Jesień” – rysowanie, malowanie jesiennego sadu;
 • Nauka piosenki pt.„ W przedszkolu”;
 • Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu;
 • Zagadki – rozpoznawanie kształtów przedmiotów dotykiem;
 • Zabawa – „Czarodziejskie szkatułki”;
 • Wysłuchanie w skupieniu wiersza – J.Tuwim pt „ Okulary”;
 • Rozmowa na temat kolorów jesieni.