Język polski

Konspekt dla klasy V

Opracowała: mgr Magdalena Wasiluk

Lekcja 8 – 5 października

Nazwa bloku programowego: Język polski

Temat: Kontynuacja lekcji 6. Co wiemy o sylabach ?

Lekcja 9,10 – 5 października

 

Nazwa bloku programowego: Język polski

Temat: Jaką funkcję pełni rzeczownik i przez co się odmienia ?

Cele główne:

  • Zapoznanie z pojęciem części mowy jaką jest rzeczownik;
  • Zdobycie umiejętności określania liczby i rodzaju rzeczownika;
  • Poznanie nazw przypadków gramatycznych i pytań im przyporządkowanych;
  • Nauka odmiany rzeczowników przez przypadki.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

  • Rozpoznać rzeczowniki w tekście;
  • Określić rodzaj i liczbę rzeczownika;
  • Wymienić nazwy przypadków gramatycznych wraz z pytaniami;
  • Odmienić rzeczowniki przez przypadki;
  • Stosować poprawne formy gramatyczne rzeczowników.