Nauczanie zintegrowane

Konspekt dla klasy “O”

Opracowała : mgr Grażyna Chojecka

Lekcja 3 – 5 października

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane

Temat: Wakacyjne podróże. Jesień wokół nas. Słuchanie wiersza M. Konopnickiej Jesienią, jesienią..

Cele ogólne:

 • Znajomość aktualnej pory roku i jej charakterystycznych cech;
 • Zapoznanie z wybranym utworem literatury polskiej dla dzieci;
 • Stymulowanie rozwoju uwagi i pamięci’
 • Klasyfikowanie przedmiotów według cech ilościowych i jakościowych;
 • Zapoznanie z charakterystycznym krajobrazem Polski : górski , nadmorski, mazurski;
 • Rozwijanie inwencji twórczej;
 • Rozwijanie wrażliwości plastycznej.

Cele szczegółowe: Uczeń :

 • Wymienia aktualną porę roku i jej charakterystyczne cechy;
 • Potrafi poprawnie klasyfikować dary z lasu i ogrodu;
 • Słucha uważnie wiersza i potrafi odpowiedzieć na pytanie dotyczące jego treści;
 • Miesza farby w celu uzyskania odpowiedniego koloru;
 • Śpiewa znane piosenki;
 • Określa głoskę w nagłosie i wygłosie.