Nauczanie zintegrowane

Konspekt dla klasy II

Opracowała : mgr Marta Walczak

Lekcja 3 – 05 października

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane.

Temat 1 i 2: Polska – moja Ojczyzna. 

Cele ogólne:

 • Poznanie legendy o założeniu Państwa Polskiego;
 • Utrwalenie nazw dla symboli Polski;
 • Poznanie położenia wybranych miast Polski;
 • Ustalenie zasad pisowni wyrazów z końcówką -ów;
 • Utrwalenie zasad swobodnej wypowiedzi,
 • Przezwyciężenie barier komunikacyjnych.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Potrafi w kilku zdaniach opowiedzieć o treści legendy;
 • Zaspokoił ciekawość na temat historii Polski;
 • Poprawił koncentrację;
 • Potrafi wskazać na mapie wybrane miasta Polski;
 • Potrafi wymienić i scharakteryzować symbole narodowe Polski;
 • Potrafi wyjaśnić zasadę pisowni wyrazów z końcówką -ów;
 • Zna zasady współpracy w klasie.

 

Temat 3: Bogactwa Polski.

Cele ogólne:

 • Rozwijanie i kształtowanie sprawności manualnej oraz ruchowej;
 • Doskonalenie nazewnictwa bogactw Polski;
 • Doskonalenie prezentacji swoich umiejętności;
 • Zapoznanie się z konkretnymi bogactwami Polski;
 • Uczenie się opisu ilustracji.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Doskonali zapis prostych wyrazw;
 • Potrafi opisać ilustrację;
 • Umie zaprezentować swoje umiejętności;
 • Potrafi naswać i wskazać bogactwa Polski;
 • Potrafi wskazać na mapie konkretne miasta.