Nauczanie zintegrowane

Konspekt dla klasy I

Opracowała: Mgr Ewelina Langsjøen

Lekcja 3 – 5 października

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.

 Temat: Przygotowanie do nauki pisania i czytania.

Cele główne:

 • Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej;
 • Doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej jako przygotowanie do nauki czytania i pisania;
 • Ćwiczenie motoryki ręki dominującej.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Dzieli swoje imię na sylaby;
 • Potrafi wyróżnić głoskę w nagłosie;
 • Układa swoje imię z rozsypanki literowej;
 • Dzieli wyrazy na sylaby;
 • Potrafi odnaleźć swoje imię wśród innych;
 • Stara się samodzielnie wykonać zadania;
 • Potrafi współdziałać w grupie;
 • Układa wyrazy z sylab;
 • Potrafi złożyć obrazek z części;
 • Rysuje szlaczek według instrukcji nauczyciela – orientuje się – na kartce papieru (prawa strona, lewa strona, środek, góra, dół );
 • Rozwija sprawność manualną.