Religia

Konspekt dla klasy V

Opracowała: Irena Bielawska – Khali

Lekcja 1 – 5 października

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Uwielbiamy Boga za dzieło stworzenia.

Cele ogólne:

  • Wielbienie Boga za dzieło stworzenia;
  • Odkrywanie piękna zawartego w przyrodzie;
  • Analiza wiersza ks. J Twardowskiego;
  • Odczytanie przesłania poety;
  • Formułowanie prawdy dotyczącej przyczyny i sensu istnienia stworzeń.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

  • Uczeń wie, że Bóg stworzył świat z nicości i czuwa nad nim;
  • Wie, że każde stworzenie boże jest dobre i powstało z miłości;
  • Potrafi odkryć  piękno zawarte w przyrodzie;
  • Chętnie używa chrześcijańskich pozdrowień.