Religia

Konspekt dla klasy VI

Opracowała: Irena Bielawska-Khali

Lekcja 1 – 5 października

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat 1 i 2: Poznajemy się. Dlaczego chodzę na religię?

Cele ogólne:

  • Wzajemne poznanie się uczestników;
  • Utrwalenie imion uczestników;
  • Zintegrowanie grupy;
  • Ustalenie zasad współpracy;
  • Szacunek dla poglądów innych.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

  • Wierzy  w obecność Boga;
  • Uczeń, wie co znaczy wolny wybór.