Religia

Konspekt dla klasy I

Opracowała : Irena Bielawska- Khali

Lekcja 1 – 5 października

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat 1 i 2Poznajemy się. Nasze powitania

Cele ogólne:

  • Wzajemne poznanie się uczestników;
  • Utrwalenie imion uczestników;
  • Zintegrowanie grupy;
  • Ustalenie zasad współpracy;
  • Zapoznanie się z pozdrowieniami chrześcijańskimi.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

  • Uczeń zna chrześcijańskie pozdrowienie;
  • Potrafi witać się odpowiednio do sytuacji: kulturalnie i z szacunkiem;
  • Chętnie używa chrześcijańskich pozdrowień.