Religia

Konspekt dla klasy II

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Lekcja 3-5 października

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat :Modlimy  się na różańcu

Cele ogólne:

  • Poznanie modlitwy różańcowej;
  • Budzenie pragnienia modlitwy różańcowej;
  • Poznanie czym jest różaniec;
  • Poznanie części różańca.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

  • Wie, że  podczas modlitwy  różańcowej rozważamy życie Jezusa i Maryi;
  • Zna części różańca świętego;
  • Potrafi wyjaśnić, dlaczego warto modlić się na różańcu;
  • Potrafi modlić się na różańcu.