Nauczanie zintegrowane

Konspekt dla klasy III

Opracowała: Ewa Mazurek

Lekcja 3 – 5 października

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.

Temat: Zabawy z ortografią – zasady pisowni wyrazów z „ó”.

 

Cele główne:

  • Doskonalenie sprawności językowej;
  • Rozwijanie i utrwalanie wiedzy z zakresu poznanego materiału;
  • Zapoznanie z zasadą pisowni „ó”;
  • Wspólne czytanie.

Cele szczegółowe: Uczeń:

  • Zna zasadę pisowni „ó”, wymienności oraz wyjątki;
  • Potrafi wyszukać w tekście wyrazy z literą „ó”;
  • Czynnie słucha czytanego tekstu;
  • Potrafi wypowiedzieć się na temat czytanego tekstu;
  • Rozwiązuje proste zadania tekstowe;
  • Potrafi ułożyć wyrazy z końcówką „ówka”.