Przyroda

Konspekt dla klasy VI

Opracowała : Joanna Guzda

Lekcja 2 – 5 października

Nazwa bloku programowego: Przyroda z elementami biologii

Temat: Drzewa liściaste a ich funkcja w przyrodzie.

Cele główne:

  • Powtórzenie wiedzy z zakresu poznanego materiału;
  • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania przyrody;
  • Poznawanie nazw drzew;
  • Poszerzanie wiedzy na temat budowy drzewa i budowy liści.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi

  • Podać przykłady drzew liściastych;
  • Zna budowę drzewa;
  • Zna budowę liścia.