Przyroda

Konspekt dla klasy V

Opracowała : Joanna Guzda

Lekcja 2 – 5 października

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Poznajemy drzewa.

Cele główne:

  • Rozwijanie wiedzy z zakresu poznanego materiału za pomocą zmysłów;
  • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania przyrody ożywionej;
  • Poszerzanie wiadomości o drzewach;
  • Poznawanie nazw poszczególnych drzew.
  • Rozpoznawanie liści.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

  • Wymienić rodzaje drzew;
  • Za pomocą obserwacji opisać drzewo i liść;
  • Wymienić kilka przykładów nazw drzew liściastych i iglastych.