Nauczanie zintegrowane

Konspekt dla klasy II

Opracowała :  mgr Izabela Bielińska

Lekcja  2– 28 września

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Symbole narodowe w oparciu o legendę o Białym orle. Pisownia wyrazów z ó.

Cele główne:

  • Uczeń wie czym jest legenda i potrafi wymienić jej cechy charakterystyczne.

Cele szczegółowe: Uczeń:

  • Potrafi pracować z tekstem;
  • Umie wymienić symbole narodowe;
  • Zna stolicę Polski;
  • Potrafi wskazać związek legendy z godłem państwowym;
  • Zna zasady pisowni z literą ó.