Edukacja przedszkolna

Konspekt dla grupy przedszkolnej

Opracowała: mgr Agnieszka Drobek

 Lekcja 4 i 5- 19 października

Nazwa bloku programowego: Edukacja przedszkolna.

 Temat: Wesołe zabawy jesienią. 

Dziecko:

 • motywowanie do udziału w życiu grupy;
 • rozbudzenie zainteresowania zmianami zachodzącymi w przyrodzie;
 • bliższe zapoznanie dzieci ze światem przyrody;
 • rozwijanie zainteresowań technicznych;
 • doskonalenie słuchu, mowy i poczucia rytmu;
 • rozwijanie wrażliwości słuchowej.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie piosenką pt: ,,Jeż”;
 • Wysłuchanie jesiennych zagadek i przyporządkowanie obrazków pasujących do odpowiedzi;
 • Wysłuchanie wiersza ,,Wiewiórka” i ,,Zbieramy kasztany” W. Broniewskiego;
 • Wyklejanie jeżyków przy użyciu papieru, plasteliny i innych materiałów;
 • Zabawy na świeżym powietrzu.