Nauczanie zintegrowane

Konspekt dla klasy I

Opracowała: mgr Ewelina Langsjøen

Lekcja 4 – 19 październik

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.

 Temat: Poznajemy alfabet. Praca z wierszem Juliana Tuwima „Abecadło”

Cele główne:

  • Poznanie pojęcia „alfabet;”
  • Utrwalenie poznanych liter drukowanych i pisanych;
  • Poznanie spółgłosek i samogłosek.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

  • Potrafi wyróżnić głoskę w nagłosie;
  • Odczytuje wielkie i małe litery drukowane i pisane;
  • Klasyfikuje odpowiedniki fonetyczne liter na spółgłoski i samogłoski;
  • Układa swoje imię z rozsypanki literowej;
  • Dostrzega elementy humorystyczne w wierszu czytanym przez nauczyciela;
  • Dokonuje analizy sylabowej wyrazów.