Nauczanie zintegrowane

Konspekt dla klasy III

Opracowała: Ewa Mazurek

Lekcja 4 – 19 października

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.

Temat: Co to jest rzeczownik?

 Cele główne:

 • Utrwalanie zasad pisowni „ó”;
 • Sprawdzian wiedzy z pisowni wyrazów z „ó”;
 • Zapoznanie z nową częścią mowy – rzeczownik;
 • Wspólne czytanie.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Sprawdza swoją wiedzę z zakresu zasad pisowni „ó” – dyktando;
 • Wie na jakie pytania odpowiada rzeczownik;
 • Potrafi wyszukać w tekście rzeczowniki;
 • Potrafi przyporządkować rzeczowniki odpowiednim grupom: osoby, zwierzęta, rośliny, rzeczy;
 • Czyta samodzielnie tekst lub przy pomocy nauczyciela;
 • Odpowiada na pytania związane z czytanym tekstem;
 • Pracuje samodzielnie i w grupie.