Religia

Konspekt dla klasy II i III

Opracowała : Irena Bielawska – Khali

Lekcja 3 –19-październik

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat: Bóg -Stworzyciel  świata i człowieka.

 Cele ogólne:

  • Pogłębienie wiedzy na temat stworzenia świata i człowieka;
  • Ukazanie Boga jako Stworzyciela kochającego to co stworzył;
  • Uświadomienie, że Bóg nie tylko stworzył świat, ale nieustannie w nim działa.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

  • Rozumie co to znaczy “stworzyć świat”;
  • Kogo Pan Bóg stworzył w niebie;
  • Wie, po co Pan Bóg stworzył człowieka.