Religia

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała : Irena Bielawska – Khali

Lekcja 3 – 19- października

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Plan lekcji i plan Boga.

 Cele ogólne:

  • Praca z fragmentami  Pisma świętego;
  • Czego pragnie Bóg;
  • Poznanie pragnienia Boga dla człowieka.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

  • Zna pragnienia Boga
  • Wie kogo w Piśmie świętym nazywa się szczęśliwym;
  • Wie kto jest przyjacielem Jezusa.