Religia

Konspekt dla klasy I

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Lekcja 3 – 19- październik

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Kocham rodziców i Pana Boga

Cele ogólne:

  • Ukazanie , że każda katecheza jest spotkaniem z Panem Bogiem oraz możliwością lepszego poznania Go;
  • Kształtowanie umiejętności słuchania słów Bożych.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

  • Rozumie, że w czasie katechezy obecny jest Pan Bóg;
  • Nazywa katechezę miejscem spotkania z Panem Bogiem;
  • Wyszczególnia, kiedy Pan Bóg jest obecny wśród nas;
  • Stwierdza , jaka powinna byc postawa na katechezie.