Nauczanie zintegrowane

Konspekt dla klasy II

Opracowała : mgr Marta Walczak

Lekcja 4 – 19 października

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane.

Temat 1 i 2: Wiem, co czytam. Czytanie i słuchanie ze zrozumieniem. 

Cele ogólne:

 • Poznanie tekstu czytanego oraz słuchanego;
 • Utrwalenie zasad czytania i słuchania ze zrozumieniem;
 • Utrwalenie zasad pisowni wyrazów z końcówką -ów;
 • Utrwalenie zasad swobodnej wypowiedzi;
 • Zweryfikowanie umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem;
 • Przezwyciężenie barier komunikacyjnych.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

 • Potrafi w kilku zdaniach opowiedzieć o treści czytanego i słuchanego tekstu;
 • Potrafi odpowiedzieć poprawnie na pytania do tekstu;
 • Poprawił koncentrację;
 • Potrafi wymienić istotne zagadnienia dotyczące tekstu;
 • Potrafi wyjaśnić zasadę pisowni wyrazów z końcówką -ów;
 • Zna zasady współpracy w klasie.

Temat 3: Czasownik- magiczny wyraz mówiący o tym, co robię.

Cele ogólne:

 • Rozwijanie świadomości dotyczącej części mowy;
 • Doskonalenie nazewnictwa wybranych części mowy- czasownika;
 • Doskonalenie prezentacji swoich umiejętności;
 • Wyszukiwanie czasowników w zdaniach;
 • Uczenie się opisu ilustracji, ze zwróceniem uwagi na czasowniki.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Doskonali wiedzę na temat czasownika;
 • Potrafi opisać czym jest czasownik;
 • Umie zaprezentować swoje umiejętności;
 • Potrafi odnaleźć czasowniki w zdaniu.