Przyroda

Konspekt dla klasy VI i VII

Opracowała: mgr inż. Joanna Guzda

Lekcja 4-19 październik

Nazwa bloku programowego: Przyroda z elementami biologii

Temat: Drzewa a ich funkcja w przyrodzie.

Cele główne:

  • Powtórzenie wiedzy z zakresu poznanego materiału;
  • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania przyrody;
  • Poznawanie nazw drzew iglastych;
  • Poszerzanie wiedzy na temat drzew.

Cele szczegółowe:

Uczeń potrafi

  • Wymienić przykłady przyrodniczego i gospodarczego znaczenia drzew;
  • Podaje pozytywne i negatywne przykłady gospodarowania drzewem;
  • Wymienić główne przyczyny i skutki wycinki drzew;
  • Podać przykłady drzew iglastych.