Przyroda

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała: mgr inż. Joanna Guzda 

Lekcja 4-19 października

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Poznajemy drzewa.

Cele główne:

  • Poszerzanie wiedzy z zakresu poznanego materiału;
  • Poszerzanie wiadomości o drzewach, przyrodnicze i gospodarczego znaczenie drzew.

Cele szczegółowe:

Uczeń potrafi:

  • Wymienić rodzaje drzew;
  • Zna budowę drzewa i liścia;
  • Wymienić kilka przykładów nazw drzew liściastych i iglastych;
  • Wymienić przykłady przyrodniczego i gospodarczego znaczenia drzew.