Grupa przedszkolna

Konspekt dla grupy przedszkolnej

Opracowała: Gabriela Pawełek

Lekcja 4 – 2 listopada

Nazwa bloku programowego: Edukacja przedszkolna

Temat: Poznajemy naszą ojczyznę

Dziecko:

 • Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej;
 • Zdobycie wiedzy na określony temat;
 • Rozbudowanie wiadomości na temat Polski;
 • Rozwijanie umiejętności współpracy;
 • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie zabawą „Piłeczka”;
 • Zabawa integracyjna „Wstaną i pomachają”;
 • Oglądanie krótkiego filmiku „Polskie symbole narodowe”;
 • Zapoznanie się i rozmowa o symbolach narodowych;
 • Wysłuchanie hymnu narodowego;
 • Burza mózgów „Co kojarzy Ci się z Polską”;
 • Wysłuchanie piosenki „Jestem Polakiem”;
 • Zabawa ruchowa do piosenki „Jestem Polakiem”;
 • Zajęcia plastyczne „Flaga Polski”;
 • Układanie puzzli „Polska”;
 • Zajęcia plastyczne „Instrument”.