Język polski

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała : mgr Magdalena Wasiluk

Lekcja 14,15,16 – 2 listopada

Nazwa bloku programowego : Język polski

Temat: Kontynuacja tematu dotyczącego przymiotnika z 19 października.

Temat 2: “Moje Bullerbyn” Barbary Gawryluk. Czytanie ze zrozumieniem.

Cele główne :

  • Rozwijanie umiejętności samodzielnego czytania ze zrozumieniem;
  • Ćwiczenie wypowiedzi w kontekście danego tematu.

Cele szczegółowe :

Uczeń potrafi :

  • Samodzielnie przeczytać tekst;
  • Odpowiedzieć na pytania odnoszące się do przeczytanego fragmentu;
  • Wypowiedzieć się na tematy poruszone w tekście.