Nauczanie zintegrowane

Konspekt dla klasy I

Opracowała: Mgr Ewelina Langsjøen

Lekcja 5 – 2 listopada

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.

 Temat: Jesienne liście.

Cele główne:

  • Poznanie jesieni – jednej z czterech pór roku;
  • Zapoznanie się ze zmianami zachodzącymi w przyrodzie;
  • Poznanie niektórych zwierząt i ich jesiennych zwyczajów.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

  • Potrafi wymienić cechy charakteryzujące jesień;
  • Zna ramy czasowe kalendarzowej jesieni;
  • Zna popularne w Polsce drzewa;
  • Potrafi nazwać liście i dopasować je do drzew;
  • Tworzy kompozycje z liści.