Nauczanie zintegrowane

Konspekt dla klasy III

Opracowała: Ewa Mazurek

 Lekcja 5 – 2 listopada

 Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.

Temat: Co to jest niepodległość?

 Cele główne:

 • Utrwalanie i sprawdzian wiedzy z części mowy – rzeczownik;
 • Kształtowanie postawy wobec dziejów Polski;
 • Praca z tekstem piosenki „Co to jest niepodległość?”;
 • Rozwijanie zainteresowań historią Polski;
 • Zapoznanie z nową częścią mowy – czasownik.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Sprawdza swoją wiedzę z części mowy – rzeczownik;
 • Wie jakie święto obchodzimy 11 listopada;
 • Wie co to jest Mazurek Dąbrowskiego;
 • Śpiewa hymn Polski;
 • Rozpoznaje barwy ojczyste i wymienia symbole narodowe;
 • Wie na jakie pytania odpowiada czasownik;
 • Potrafi wyszukać w tekście czasowniki.