Nauczanie zintegrowane

Konspekt dla klasy “O”

Opracowała : mgr Grażyna Chojecka

Lekcja 5 – 2 listopada

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane

Temat: Jak zwierzęta przygotowuja sie do zimy na podstawie opowiadania „ Z przygód Krasnala Hałabały” L. Krzemieniecka.

Cele ogólne:

  • Zapoananie z utworem polskiej literatury dziecięcej;
  • Zapoznanie ze sposobami przygotowania się zwierząt do zimy;
  • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych;
  • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat;
  • Doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami.

Cele szczegółowe:

Uczeń :

  • Zna i prawidłowo nazywa leśne zwierzęta;
  • Wypowiada się na temat charakterystycznych cech opisujących zachowanie I zwyczaje jeża, wiewiórki i niedźwiedzia;
  • Prawidłowo posługuje się nożyczkami i wycina po śladzie.