Nauczanie zintegrowane

Konspekt dla klasy II

Opracowała : mgr Marta Walczak

Lekcja 5 – 2 października

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane.

Temat 1 i 2: Opisuję cały świat. Wiem jaki jest ktoś, kto wykonuje czynność – rzeczownik, czasownik i przymiotnik. 

Cele ogólne:

 • Poznanie tekstu adekwatnego do tematu;
 • Próba wspólnego czytania tekstu;
 • Wyszukiwanie omawianych części mowy;
 • Poznanie cech części mowy;
 • Zweryfikowanie umiejętności odróżniania poszczególnych części mowy;
 • Przezwyciężenie barier komunikacyjnych.

Cele szczegółowe:

  Uczeń :

 • Potrafi w kilku zdaniach opowiedzieć o treści czytanego i słuchanego tekstu;
 • Potrafi odszukać omawiane części mowy;
 • Poprawił koncentrację;
 • Potrafi wymienić cechy części mowy;
 • Potrafi wyjaśnić, czego dotyczą omawiane części mowy;
 • Zna zasady współpracy w klasie.

Temat 3: Wolność, radość, niepodległość- wprowadzenie do tematyki związanej ze świętem 11 listopada.

Cele ogólne:

 • Rozwijanie świadomości dotyczącej niepodległości;
 • Rozwijanie świadomości dotyczącej historii Polski;
 • Doskonalenie nazewnictwa dotyczącego niepodległości;
 • Rozwijanie umiejętności czytania tekstu;
 • Doskonalenie czytania i słuchania ze zrozumieniem;
 • Doskonalenie umiejętności swobodnej wypowiedzi.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Doskonali wiedzę na temat niepodległości;
 • Potrafi odpowiedzieć na pytania do tekstu;
 • Potrafi wyjaśnić różnice między obecną mapą Europy, a tą sprzed 1918 roku;
 • Umie swobodnie wypowiedzieć się na omawiany temat;
 • Potrafi przeczytać zadany tekst.

Temat : Katechizm polskiego dziecka Władysława Bełzy, jako podsumowanie tematu niepodległości.

Cele ogólne:

 • Rozwijanie świadomości dotyczącej niepodległości;
 • Doskonalenie nazewnictwa dotyczącego niepodległości;
 • Rozwijanie umiejętności czytania tekstu;
 • Wyszczególnienie różnic między poezją a prozą;
 • Doskonalenie czytania i słuchania ze zrozumieniem;
 • Próba nauki na pamięć omawianego wiersza;
 • Doskonalenie umiejętności swobodnej wypowiedzi.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Doskonali wiedzę na temat niepodległości;
 • Potrafi odpowiedzieć na pytania do tekstu;
 • Potrafi wymienić różnice między poezją a prozą;
 • Umie swobodnie wypowiedzieć się na omawiany temat;
 • Potrafi powiedzieć omawiany wiersz z pamięci;
 • Potrafi przeczytać zadany tekst.