Przyroda

Konspekt dla klasy VI i VII

Opracowała: Katarzyna Kołodziejak

Lekcja 5 – 2 listopada

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Ziemia – planeta życia, biologia – nauka o życiu.

Cele główne:

  • Charakterystyka cech planety Ziemi, jako tej na której istnieje życie;
  •  Charakterystyka biologii jako nauki opisującej życie na Ziemi.

    Cele szczegółowe: Uczeń:

  • Wymienia cechy planety Ziemia, dzięki którym istnieje na niej życie;
  • Charakteryzuje budowę planety Ziemia;
  • Zna pochodzenie słowa biologia;
  • Potrafi wymienić wspólne cechy dla wszystkich organizmów żywych;
  • Podaje przykłady dziedzin jakimi zajmuje się biologia;
  • Wie jakie są źródła wiedzy naukowej, czyli rola doświadczenia i obserwacji.