Przyroda

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała: Katarzyna Kołodziejak

Lekcja 5 – 2 listopada

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Pojęcie mapy i planu, na przykładzie mapy ukształtowania powierzchni Polski. 

Cele główne:

  • Różnica pojęć : plan i mapa;
  • Znajomość sił wewnętrznych i zewnętrznych kształtujących powierzchnię Ziemi;
  • Konsekwencje działania tych sił.

    Cele szczegółowe:  Uczeń:

  • Zna elementy mapy (skala mianowana, liczbowa i podziałka liniowa, legenda);
  • Potrafi czytać i korzystać z map i planów;
  • Rozróżnia pasy ukształtowania terenu Polski;
  • Potrafi wymienić przykłady nazw łańcuchów górskich, nizin, wyżyn, kotlin, pojezierzy.