Religia

Konspekt dla klasy VI i VII

Opracowała: Irena Khali

Lekcja 3 – 2 listopada

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Czym jest wiara?

Cele ogólne:

  • Interpretacje  wybranych  fragmentów w piśmie  świętym dotyczących wiary;
  • Omówienie cech wiary;
  • Ukazanie wiary w Boga i człowieka.

 

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

  • Wie że wiara jest darem Boga dla człowieka;
  • Potrafi wyjaśnić czym jest podstawa ufności;
  • Prosi Boga o dar żywej wiary.