Religia

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała : Irena Bielawska – Khali

Lekcja 4 – 2- listopada

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Miłość Boga jest większa od naszych grzechów .

 Cele ogólne:

  • Celem jest ukazanie miłości Boga objawiającej się w przyjściu na świat Jezusa Chrystusa.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

  • Wie, że każdy zły czyn pociąga konkretne konsekwencje;
  • Zna obietnicę pozostawioną przez Boga ludziom po opuszczeniu przez nich raju;
  • Wie w jaki sposób Bóg spełnił obietnicę;
  • Wyjaśnia ,w jaki sposób Bóg wspomaga człowieka w walce ze złem.