Religia

Konspekt dla klasy II i III

Opracowała : Irena Bielawska – Khali

Lekcja 4 –2-listopada

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat: Kain i Abel .

 Cele ogólne:

  • Przybliżenie biblijnej historii Kaina i Abla;
  • Ukazanie ludzkiego zła i zazdrości wśród ludzi.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

  • Uczeń opowiada historię Kaina i Abla;
  • Uczeń rozumie co  spowodowała ludzka  zazdrość;
  • Uczeń wymienia 7 grzechów głównych.