Religia

Konspekt dla klasy I

Opracowała : Irena Bielawska- Khali

Lekcja 4 – 2 listopada

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat :Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny

Cele ogólne:

  • Modlitwa za zmarłych;
  • Uwrażliwienie uczniów na charakter i powagę dnia 1 listopada.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

  • Wie kto to są Święci;
  • Zna symbole pamięci;
  • Zna zasady zachowania się na cmentarzu.