Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała: mgr Magdalena Wasiluk

Lekcja 17,18– 16 listopada

Nazwa bloku programowego : Język polski

Temat: Jak opisać postać ?

Cele główne :

  • Kształcenie umiejętności pisania planu opisu;
  • Rozwijanie umiejętności nazywania cech;
  • Rozwijanie umiejętności posługiwania się związkami frazeologicznymi.

Cele szczegółowe :

Uczeń potrafi :

  • Napisać opis postaci na podstawie wcześniej stworzonego przez siebie planu;
  • Uzasadnić swoją wypowiedź;
  • Posługiwać się w pracy stylistycznej związkami frazeologicznymi.