Nauczanie zintegrowane

Konspekt dla klasy “O”

Opracowała : mgr Grażyna Chojecka

Lekcja 6 – 16 listopada

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane

Temat: Polska – nasza Ojczyzna. Słuchanie “Legendy o Orle Białym” W. Badalskiej. Ustalenie kolejności zdarzeń. Symbole narodowe. Wykonanie godła Polski. Kolorowanie konturu Polski barwami narodowymi.

Cele ogólne:

 • Poznanie legendy związanej z Gnieznem;
 • Wzbogacenie słownictwa uczniów o treści związane z legendą;
 • Wdrażanie do kilku zdaniowej wypowiedzi na określony temat;
 • Zastosowanie zdobytych wiadomości w formie plastycznej;
 • Rozwijanie umiejętności logicznego rozumowania poprzez rozwiązywanie zadań.

 

Cele szczegółowe: Uczeń :

 • Opowiada legendę;
 • Stosuje w wypowiedziach zgromadzone słownictwo;
 • Wie, co to jest puszcza i gród;
 • Wie, że Gniezno to pierwsza stolica Polski;
 • Wyodrębnia w utworze postacie i zdarzenia;
 • Ustala kolejność wydarzeń;
 • Wie, że godło Polski jest symbolem narodowym;
 • Wskazuje na mapie góry, rzeki i miasta;
 • Wie, że nazwy gór, rzek i miast piszemy wielką literą;
 • Wie, że orły są ptakami chronionymi;
 • Wie, że hymn państwowy należy śpiewać w postawie na baczność;
 • Właściwymi barwami maluje godło Polski;
 • Wykonuje orła białego z kartonu.