Nauczanie zintegrowane

Konspekt dla klasy I

Opracowała: mgr Ewelina Langsjøen

Lekcja 6 – 16 listopada

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.

 Temat: Magia kina.

Cele główne:

  • Poznanie różnych form przekazu treści;
  • Poznanie różnego rodzajów wydarzeń kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem seansu kinowego;
  • Ćwiczenie myślenia przyczynowo – skutkowego;
  • Ćwiczenie myślenia logicznego.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

  • Wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, przedstawieniu, w teatrze, w kinie;
  • W miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych, próbuje przewidywać skutki swoich zachowań;
  • Mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji;
  • Stara się łączyć przyczynę ze skutkiem, próbuje przewidywać, co się może zdarzyć;
  • Uczestniczy w zajęciach ruchowych;
  • Dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do nauki pisania.